Mateusz Gawroński wygrał etap regionalny Konkursu „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”

Już po raz kolejny odbył się dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Konkurs „Żołnierze Wyklęci – niezłomni bohaterowie”. Ma on za zadanie poszerzenie zainteresowania wiedzą o żołnierzach walczących o wolność Ojczyzny i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Konkurs organizowany jest przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka i Senatora RP Przemysława Błaszczyka, pod patronatem IPN w Łodzi.

Współzawodnictwo jest trzyetapowe. Pierwszy etap – szkolny odbył się w styczniu, po którym laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych szkołach zostali zakwalifikowani do etapu regionalnego.

Etap regionalny konkursu odbył się w dniu 23 lutego w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej Pokoju w Łowiczu. Uczestniczyło w nim 32 uczniów z czterech powiatów: łęczyckiego, poddębickiego, kutnowskiego i łowickiego.

Pijarskie LO w tym etapie konkursu reprezentowało sześcioro uczniów: Mateusz Gawroński, Krzysztof Łabendowicz, Dominika Sapińska, Samanta Gawryszczak, Patryk Kopeć oraz Jakub Szram.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań. Spośród uczestników tego etapu, komisja konkursowa zakwalifikowała 6 uczniów do etapu wojewódzkiego, w gronie których znalazł się Mateusz Gawroński, który został zwycięzcą etapu regionalnego oraz Krzysztof Łabendowicz, który zajął IV miejsce.

W czasie sprawdzania prac uczniowie i ich opiekunowie wysłuchali wykładu pracownika IPN w Łodzi dr Tomasza Toborka o Stanisławie Sojczyńskim „Warszycu”. Następnie poseł i senator wręczyli nagrody laureatom konkursu. Każdy z laureatów został nagrodzony pamiątkowym dyplomem, wartościowymi książkami, tematycznymi grami planszowymi oraz innymi drobniejszymi nagrodami. Dwóch najlepszych uczniów w finale wojewódzkim wyjedzie w nagrodę na wycieczkę do Brukseli.

Elżbieta Rutkowska