Miłosz Grzywacz w okręgu Olimpiady Matematycznej

9 i 10 lutego odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) Olimpiady Matematycznej. Miłosz Grzywacz z kl. 3PM po raz trzeci zakwalifikował się do tego etapu. Każdego z dwóch dni uczestnicy musieli w ciągu 5 godzin rozwiązać 3 problemy. Zadania daleko wybiegały poza materiał szkolny i wymagały nietypowego, twórczego myślenia. Nie da się nauczyć schematów rozwiązywania takich zadań. Oczywiście, przygotowanie do olimpiady, czyli rozwiązywanie problemów olimpijskich, analizowanie metod rozwiązań, poszerzanie wiedzy tak, to wszystko jest niezbędne, ale podczas eliminacji zawodnik staje przed zupełnie nowymi problemami i musi mieć odwagę myślenia i pasję działania. Miłosz to wszystko ma. Wchodzi w świat niedostępny dla wielu i umie się w nim poruszać. Co więcej, jak sam podkreśla, daje mu to wiele satysfakcji:

– Olimpiada Matematyczna to jeden z trudniejszych konkursów matematyczny dla uczniów liceów. Jest to zatem dla mnie szczególne wyróżnienie, ponieważ miałem przyjemność wziąć udział w 2 etapie tych zawodów już trzeci rok z rzędu. Jest to konkurs bardzo niestandardowy, zupełnie odstający od wiedzy szkolnej, a sprawdzający samodzielną zdolność rozwiązywania ciężkich problemów matematycznych. Wymaga to ode mnie dużo pracy, ale dostarcza równie dużo satysfakcji. 

Elżbieta Cywińska