Miłosz laureatem „Fascynującej Fizyki”

Miłosz Grzywacz, uczeń VIII klasy Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, został laureatem konkursu „Fascynująca Fizyka”, którego organizatorem jest Łódzki Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Konkurs składał się z kilku trudnych etapów zmagań teoretycznych przeprowadzonych online na platformie infimat Politechniki Łódzkiej oraz finału doświadczalnego, który odbył się 22 marca 2021 roku także w formie zdalnej. Laureatem konkursu zostawał uczestnik, który w części teoretycznej i doświadczalnej uzyskał minimum 90% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

Uczestnicy musieli samodzielnie wykonać oraz opracować dowolne doświadczenie obrazujące „fascynujące” zjawisko fizyczne. Komisja konkursowa oceniała: wartość merytoryczną, zasadność wyboru doświadczenia, sposób prezentacji wyników oraz wnioski wynikające z przeprowadzonego doświadczenia. Miłosz przygotował pracę konkursową w formie filmu, na którym zaprezentował model liniowego silnika elektromagnetycznego. 

Gratulujemy i życzymy Miłoszowi dalszych sukcesów!

Anna Wawrzyniecka