Patriotyczne wiersze dla Ojczyzny

W poniedziałek 6 listopada 2023 r. odbył się w naszej szkole coroczny konkurs recytatorski
„Kocham Cię Polsko”, skierowany do uczniów klas 1-3. Konkurs polegał na recytacji
dowolnie wybranego wiersza o tematyce patriotycznej. Należy podkreślić, że konkurs miał
charakter obligatoryjny, gdyż stanowi element wychowania patriotycznego, które w naszej
szkole odgrywa wielką rolę. Wszyscy uczniowie bardzo ambitnie potraktowali to wyzwanie
i nauczyli się niekiedy bardzo trudnych utworów, imponując tym samym członkom komisji
konkursowej oraz swoim kolegom i koleżankom.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się już w czwartek 9 listopada podczas Wieczoru Pieśni
Patriotycznej, na który już teraz serdecznie zapraszamy!