Warsztaty tkackie

Na zaproszenie Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju przyjechała Pani
Danuta Obara – tkaczka że Skarżyska Kamiennej. 23, 24, 25 października trwały warsztaty
tkackie, w których uczestniczyli uczniowie klas 1- 6. Było to dla uczestników ciekawe i
angażujące doświadczenie. Poznali budowę przywiezionego Przez Panią  krosna, przyswajali
sobie takie pojęcia jak: cewka, ramy, nawoje, widło, płocha, nicielnica. Pracowali również na
krosnach zakupionych przez szkołę w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Efekt pracy
będzie wyeksponowany na gazetce szkolnej.