PYM, czyli Piarist Youth Meeting

PYM 2015 jest międzynarodowym spotkaniem, w którym udział bierze młodzież z Europy Środkowej związana z pijarami. Celem spotkania jest przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 r. w Krakowie. Dlatego przewodnim hasłem tegorocznego PYM-u jest temat zaproponowany przez papieża Franciszka: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

Tegoroczne spotkanie Młodzieży Pijarskiej z Europy odbyło się w dniach od 25 do 31 lipca w Horn w Austrii. W spotkaniu brało udział ponad 280 uczniów szkół pijarskich z Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Włoch, Węgier, Białorusi i Ukrainy. Nie zabrakło tam naszej pijarskiej młodzieży z Łowicza. Grupa 15 uczniów z o. Piotrem godnie reprezentowała naszą szkołę. Głównym punktem spotkania była Eucharystia, poza tym naszą wiarę pozwoliły pogłębić poranne i wieczorne modlitwy oraz spotkania w grupach. Braliśmy również udział w wycieczkach: do Altenburga i Wiednia.

o. Piotr Różański