Rekrutacja 2018

Informacja dla kandydatów do Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu.

Żeby wziąć udział w rekrutacji należy na stronie:  
https://nabor.pcss.pl/lowicz/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ wygenerować wniosek, wydrukować, podpisać przez rodzica lub opiekuna prawnego, następnie dostarczyć do sekretariatu Pijarskiego LO.