Spotkanie dyrektora pijarskich szkół z Ministrem Edukacji i Nauki prof. P. Czarnkiem

W piątek 19. marca 2021r. dyrektor rozmawiał z Ministrem Przemysławem Czarnkiem i Sekretarzem Stanu Tomaszem Rzymkowskim. Ministrowie z zaciekawieniem wysłuchali i zadawali pytania na temat funkcjonowania i charakteru naszych szkół. Szczególnie zainteresowała ich działalność pozalekcyjna skierowana do naszych uczniów, m.in.: teatr, debaty, schola, gazetka szkolna, szachy. Zauważyli, że w naszych szkołach przywiązuje się wielką wagę do wychowania dzieci i młodzieży i pielęgnowania chrześcijańskich wartości. Minister był ciekaw naszych spostrzeżeń na temat funkcjonowania szkół. Na koniec spotkania wyrażono nadzieję, że zapowiedziana wizyta w Pijarskich Szkołach dojdzie niebawem do skutku.