Spotkanie ze skautami

W dniu 10.03.2022r. w naszej szkole odbywały się spotkania z przedstawicielami Skautów Europy. Skauci ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”  zachęcali naszych uczniów do wstąpienia w szeregi organizacji. Celem stowarzyszenia jest dostarczenie dzieciom i młodzieży wzorców w zakresie sprawności fizycznej, działania w praktyce, pracy nad własnym charakterem oraz postawy katolickiej. Skauci Aleksandra Olechowska i Jakub Siekierzyński (odpowiednio nurt żeński i męski) zachęcali uczniów naszej szkoły do dołączenia do lokalnych gromad i drużyn.