Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

20 listopada 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014. Otrzymało je 26 uczniów z powiatów: łowickiego, skierniewickiego i rawskiego. Stypendia wręczał wicewojewoda Paweł Bejda oraz kurator oświaty Jan Kamiński. Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form wyróżnienia uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendystą może zostać jeden uczeń szkoły uzyskujący w wyniku rocznej klasyfikacji wysokie wyniki w nauce. Tegoroczną stypendystką Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego została Anna Stawińska, uczennica klasy III humanistycznej. W uroczystości wręczania nagrody uczestniczyła wspólnie z panem dyrektorem Przemysławem Jabłońskim oraz wychowawcą Magdaleną Latoszewską. Otrzymana nagroda jest nie tylko źródłem ogromnej satysfakcji z wypracowanego osiągnięcia, ale też zachętą, by kontynuować rozpoczętą pracę i dążyć do kolejnych sukcesów.