Sukces Pijarskiego Fizyka

Kacper Oraś

Uczeń pierwszej klasy Pijarskiego LO Królowej Pokoju w Łowiczu Kacper Oraś został laureatem ogólnopolskiego konkursu fizycznego. Kacper uzyskał znakomity wynik i otrzymał tytuł laureata za zajęcie 7. miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Fizyki OLIMPUS Sesja zimowa 2020 r.

Mimo, że zmagania konkursowe miały miejsce w styczniu, to dopiero niedawno poznaliśmy ich oficjalne wyniki. Konkurs miał na celu szerzenie wiedzy fizycznej, aktywizację miłośników fizyki i polegał na praktycznym wykazaniu się wiedzą fizyczną w rozwiązywaniu zadań.

Kacper Oraś jest uczniem pierwszej klasy 4-ro letniego Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu politechniczno-ekonomicznym. Uczy się fizyki na poziomie rozszerzonym.  Interesuje się głównie przedmiotami ścisłymi i sportem, a w przyszłości zamierza podjąć studia na kierunku związanym z fizyką, być może na politechnice.

Życzymy Kacprowi dalszych sukcesów naukowych, w tym związanych z fizyką i realizacji swoich marzeń.

Marek Rybicki, nauczyciel fizyki