Sukcesy pijarskich chemików

Uczniowie Pijarskiej Szkoły Podstawowej i Pijarskiego Liceum wzięli udział w tym roku szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK . Ideą konkursu jest: szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii;  propagowanie nauk ścisłych; aktywizacja miłośników chemii. Konkurs jest dedykowany dla uczniów w różnych grupach wiekowych: kategoria „Adept” – uczniowie VII i VIII klasy, kategoria „Junior” – uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych , kategoria  „Żak” – uczniowie II-III klas szkół ponadpodstawowych .

Dyplom za bardzo dobry wynik w zestawieniu ogólnopolskim  w kategorii Adept uzyskała Marta Jankowska z kl. 8; w kategorii  junior Damian Okraska z kl. 1LO; a w kategorii Żak Miłosz Włodarczyk z kl.2 LO. Dyplomy wyróżnienia  uzyskało ze szkoły podstawowej troje uczniów a liceum 14 uczniów.

Łącznie nagrodzonych w konkursie zostało 20 uczniów. Serdecznie gratulujemy.