Symbole Światowych Dni Młodzieży u Pijarów

W dniu 2 października w godzinach przedpołudniowych „zawitały” do naszej świątyni pijarskiej, symbole ŚDM – Krzyż i ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Było to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkół pijarskich w Łowiczu. Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystym wniesieniem znaków ŚDM i krótką adoracją krzyża. Następnie, pod przewodnictwem o. Mariana Galasa, była sprawowana Eucharystia.

Śpiew poprowadziły połączone schole: dziecięca i młodzieżowa. Czas spotkania z symbolami ŚDM był bardzo krótki, ponieważ już po skończonej Mszy świętej wyruszyliśmy w procesji na rynek miasta, aby tam wspólnie z innymi szkołami z Łowicza uczcić Chrystusa i Jego Matkę. W tym spotkaniu brali udział wszyscy uczniowie naszego liceum. 

Goszcząc krzyż i ikonę Najlepszej z Matek-Maryi, przeżyliśmy przedsmak tego wielkiego spotkania, które odbędzie się w przyszłym roku w Krakowie. Myślę, że te chwile u stóp Krzyża i Maryi wzmocniły naszą wiarę.

o. Jakub Wojciechowski SP