Współpraca pijarskich maturzystów z Polską Akademią Nauk w Łodzi

W czwartek 15 stycznia 2015r.  maturzyści oraz  2 uczniów z klasy pierwszej LO wyruszyło na wycieczkę do Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, zorganizowanej przez p. Agatę Stań i p. Wicedyrektor Ewę Staniszewską.

Naszym przewodnikiem po wszelakich laboratoriach była pani profesor nadzwyczajny Agnieszka Olejniczak. Już na samym początku zapoznaliśmy się z wyposażeniem każdej sali, aby później móc bez problemów samodzielnie przeprowadzić kilka doświadczeń. 

Każdy z nas dowiedział się  na czym polega chromatografia cienkowarstwowa w Silika żelu, wykonał syntezę kwasu acetylosalicylowy oraz poznał istotę ciśnienia osmotycznego. Następnie zwiedziliśmy pracownie mikrobiologiczne i wykonaliśmy  w komorze laminarnej wymazy bakterii na podłoża hodowlane. W pracowni genetyki oglądaliśmy pod różnymi mikroskopami komórki nowotworowe. Pomimo tego, że to tylko kilka doświadczeń, wykonanie wszystkich zajęło nam około sześciu godzin. Po przeprowadzonych doświadczeniach nadszedł czas na zadawanie pytań dotyczących zarówno naszych małych badań jak i badań przeprowadzanych przez doświadczonych chemików i biologów w Akademii Nauk. 

Aby wiedza została nam w głowach każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek napisać sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń.

Pijarskie LO współpracuje z Polską Akademią Nauk w Łodzi od 3 lat. 10 listopada 2014 r. pijarska młodzież mogła wysłuchać prelekcji nt. proleków, prowadzonej przez  prof. nadzwyczajną Panią Agnieszkę Olejniczak. Wykłady  będą kontynuowane i kolejny odbędzie się w marcu bieżącego roku.

Anna Sobolewska z IIIBCH