Chorągiew Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu

Chorągiew Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu składa się z płata – obustronnie barwy błękitnej, obszytego złotą frędzlą, głowicy, drzewca oraz szarfy o polskich barwach narodowych, zawiązanej u podstawy głowicy w kokardę.

Pośrodku głównej strony płata umieszczona jest postać patronki szkoły – Matki Bożej Królowej Pokoju stojącej na obłoku, odzianej w suknię jasnoniebieską i okrytej białym płaszczem z rozłożonymi ramionami  i trzymającej w prawej dłoni różaniec. Wokół postaci Królowej Pokoju widnieje rozmieszczona w owalu inskrypcja wykonana dużą czcionką o brzmieniu: „PIJARSKIE SZKOŁY KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU”.

Pośrodku odwrotnej strony płata widnieje rozłożona księga barwy białej z brązowymi okładkami. Na kartach księgi widnieją symbole identyfikacyjne szkoły: na prawej emblemat łowickich OO. Pijarów, na lewej dewiza szkoły o brzmieniu: „WIARA I NAUKA”, będąca nawiązaniem do dewizy zakonu OO. Pijarów: „Pietas et Litterae”, co znaczy: „Pobożność  i nauka”. Poniżej rozłożonej księgi umieszczony jest fragment z ewangelii św. Marka (10,14), zawierający słowa Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”; haftowany złotą nicią. Powyżej rozłożonej księgi umieszczone są dwie daty haftowane złotą nicią: 1670 – to rok założenia pierwszej szkoły zakonu OO. Pijarów w Łowiczu, 1995 – wznowienie działalności Pijarskich Szkół w Łowiczu.

Po obydwu stronach płata, we wszystkich rogach, widnieją lilie jako atrybut Najświętszej Marii Panny.

Głowica chorągwi wykonana z białego metalu i we fragmentach oksydowana, składa się z puszki i zwieńczenia. Na czołowej stronie puszki umieszczony jest grecki skrót „MPOY”, (od wyrazów Matka Boga) zaczerpnięty z emblematu zakonu OO. Pijarów, zaś na stronie odwrotnej puszki widnieje data „2007” jako rok fundacji chorągwi. Zwieńczenie głowicy kształtem koła nawiązuje do emblematu zakonu OO. Pijarów. Wewnątrz koła znajduje się wielopromienista gwiazda z ośmioma promieniami, pośrodku gwiazdy umieszczony jest emblemat łowickich OO. Pijarów wykonany z żółtego metalu: duża litera „P” z umieszczonym monogramem „AM” zwieńczonym dwunastopałkową koroną z krzyżem.

Drzewce chorągwi wykonane z drewna bukowego, dwudzielne, zakończone na dolnym końcu stopką z białego metalu. Poniżej tulei, po stronie głównej płata, umieszczony jest Herb Orła Białego – godło Rzeczpospolitej, po odwrotnej stronie – Herb Mały miasta Łowicza. Poniżej obu herbów na drzewcu umieszczone są w trzech słupach gwoździe honorowe i pamiątkowe.