Pamięć o bohaterach

Coroczną tradycją jest, że delegacja Samorządów Uczniowskich Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu podejmuje się upamiętnienia żołnierzy, którzy polegli walcząc za naszą ojczyznę. W związku z tym tuż przed 1 listopada zawieszamy na grobach poległych biało – czerwone wstęgi. Szarfy zawisły również na pomnikach związanych z historią Polski, a upamiętniających ofiarę ludzi oraz walkę o niepodległość kraju. Zostały one umieszczone na pomniku znajdującym się na Starym Rynku, w Alejach Sienkiewicza, Nowym Rynku i przy ulicy Powstańców 1863r.

Poprzez ten symboliczny gest podkreślamy wdzięczność naszym przodkom, ale też przypominamy młodzieży, że nie byłoby wolnej ojczyzny bez heroicznych czynów Polaków, którzy często byli w wieku uczniów naszych szkół, a ochoczo odpowiedzieli na wezwanie do obrony kraju.  

p. Damian Górski