MUZYKA

W pijarskiej muzykę usłyszeć można niemal w każdym elemencie życia szkoły. Można powiedzieć, że muzyka wybrzmiewa u nas codziennie i wypełnia życie szkoły w bardzo różnorodny sposób.

Schola  to propozycja skierowana zarówno do muzyków jak i wokalistów – razem gramy, śpiewamy, improwizujemy, uczymy się od siebie nawzajem, a przede wszystkim dobrze się bawimy. Tworzymy własne piosenki oraz aranżacje i stale poszerzamy nasz repertuar.

Chór Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu powstał w 2007r. Skupia utalentowaną młodzież i ma charakter rotacyjny. Zdecydowana większość chórzystów to uczniowie ze szkoły podstawowej, pozostali to uczniowie z liceum. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. Chór regularnie występuje na uroczystościach szkolnych, patriotycznych i religijnych. Ma w swoim repertuarze utwory jedno, dwu, trzy i czterogłosowe wykonywane zarówno a capella jak i z akompaniamentem. Są to pieśni patriotyczne, religijne, piosenki, kolędy, pastorałki. Zajęcia chóru przyczyniają się do rozwoju talentu wokalnego uczniów, poszerzają ich wiadomości z zakresu emisji głosu, zapoznają z podstawami anatomii i fizjologii aparatu słuchowo-głosowego, wpływają na kształtowanie odpowiedniej wypowiedzi interpretacyjnej, a także umiejętnego przekazywania emocji. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z partyturą chóralną oraz uczą się posługiwania nią podczas prób. Zajęcia rozwijają poczucie harmonii, kształcą słuch muzyczny m.in. poprzez wykonywanie utworów wielogłosowych. Wpływają na kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: punktualność, dyscyplinę, sumienność w pracy zespołowej, zaangażowanie w pracę zespołu. Ponadto zajęcia mają na celu pobudzanie uczniów do aktywności artystycznej, kształtują postawę religijną i patriotyczną, jak również motywują do udziału w konkursach muzycznych dla dzieci i młodzieży, na których zdobywają sukcesy wokalne.

Zespół muzyczny to nie tylko śpiew czy granie – to pokonywanie własnych barier, możliwość wyrażania się w muzyce i poczucie spełnienia z dobrze wykonanej pracy. To radość, która płynie ze znajomych słów i westchnienie towarzyszące ostatnim dźwiękom instrumentów.

Poprzez taniec uczeń wyrabia u siebie poczucie rytmu, słuch, swobodę, płynność ruchów i elastyczność. Muzyka i ruch taneczny dają możliwość odreagowania napięcia psychicznego, pozbycia się nadmiaru energii, prowokują do przeżyć artystycznych, uczą nawiązywania bliskiego kontaktu z ludźmi i podnoszą samoocenę.

Walc wiedeński do utworu Enyi …. wrażliwość i piękno ruchuość
Anioły – delikatność i elastyczność

Taniec chocholi… u nas nie tylko takie ekspresje 

Dla zainteresowanych w naszej szkole odbywają się zajęcia z realizacji dźwięku, które umożliwiają rozwijanie pasji. Prowadzi je pan Piotr Kolos. Można się na nich nauczyć wiele o nagłośnieniu – co więcej, nie ograniczamy się do teorii, ponieważ w szkole nierzadko mają miejsce różne wydarzenia, które nagłaśniają uczniowie. Szkoła posiada wiele sprzętów, dzięki którym przedstawienia i koncerty mogą w ogóle mieć miejsce. Zdecydowanie przydaje się tutaj dobry słuch! Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, a każdy pomaga sobie nawzajem.