Poświęcenie nowej pijarskiej szkoły w Rzeszowie

11 września odbyło się poświęcenie nowej pijarskiej szkoły w Rzeszowie. Po 235 latach na nowo pijarzy otwierają placówkę oświatową. Szkoła powstała na terenie parafii prowadzonej przez pijarów. Na uroczystość poświęcenia nowej szkoły przybyli licznie pijarzy oraz zaproszeni goście. Aktu poświęcenia dokonał ks. bp Edward Białogłowski, który odprawił także Mszę Św. dla społeczności szkoły i zgromadzonych gości. Wspólnotę łowicką naszej szkoły reprezentowali p. dyrektor Przemysław Jabłoński oraz o. Andrzej.

Następnego dnia 12 września w kościele pijarskim w Rzeszowie odbyła się pierwsza profesja nowicjuszy w tym absolwenta naszej łowickiej szkoły now. Jakuba Urbaniaka, który przybrał zakonne, pijarskie imię Jakub od Ofiarowania Pańskiego. Wspólnotę łowicką reprezentowali o. Andrzej oraz licznie przybyli absolwenci. Jakubowi oraz jego współbraciom neoprofesom składamy życzenia, aby wytrwali przy Panu rozwijając charyzmat kalasantyński.